Varför är det bra att elda med pellets?

För att det är en inhemsk och förnybar energikälla. Skogen är en av Sveriges största naturtillgångar. Många argumenterar med att man köper grön el, men när utomhustemperaturen kryper ner mot 20 minusgrader räcker den svenska elen inte till. Då importerar vi el från tyska kolkraftverk. Enligt forskares beräkningar förlorar vi då miljömässigt allt vi har sparat in genom att ha gått över från olja till el.